Vježba sa pumpom za opasne tekućine - Smjena III

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.