Vježba na rijeci Savi sa vatrogasnim čamcima - postavljanje apsorbirajuće brane - gašenje plutajućom pumpom

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.