Redovita nastava s opremom za brtvljenje vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih instalacija

29.10.2014. 11:19:45

U tijeku prijepodnevne obuke smjena 1 je obradila nastavnu temu Taktičko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima. Nakon teoretske pripreme, odrađen je i praktični dio u kojem je posebna naglasak stavljen na brtvljenje kanalizaciiskih otvora i sprječavanje ulaska tekućih opasnih tvari u kanalizaciju.

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.