Vježba spašavanja-smjena IV

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.