Prezentacija opreme za spašavanje u poplavama

30.10.2014. 10:25:56

U krugu JVP Vukovar i na obližnjem jezeru nazocili smo prezentaciji opreme za spašavanje u poplavama (Mi Star d.o.o.) koja je namijenjena vatrogascima, civilnoj zaštiti i ostalim hitnim službama za brzu reakciju kod  rastuceg toka vode i spašavanje ljudi, životinja i imovine kod vec razlivenih voda.

Prezentacija se sastojala od:

- demonstracije pontona za spašavanje ljudi i imovine
- protupoplavna pregrada koji zamjenjuje vrece za pjesak i ubrzava proces izrade zecjih nasipa
- protupoplavni cep za vrata i ulaze u objekte koji se brzo i lagano postavljaSva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.