Posjet tvornici Hytrans Systems u Nizozemskoj

31.10.2014. 8:57:00

Prije desetak dana u organizaciji poduzeca Vatropromet bili smo u posjetu tvornici Hytrans Systems u Nizozemskoj. U tvornici smo upoznati sa proizvodima i procesom proizvodnje Hytrans Fire Systems, odnosno hidraulicnim pumpama pogonjenim dizel motorima. Modeli pumpnih jedininca su HS 60, 150, 450, 900 i 1200, mogu biti na vozilima, prikolicama ili stacionarne, a namjenjene su za : 


- borbu sa poplavama, imaju veliki kapacitet ispumpavanja od 1500 - 50000 L/min i mogucnost transporta vode cijevima na 150 - 300 mm na udaljenosti i preko 5000 m u zavisnosti od konfiguracije terena i modelu pumpe.

- za gašenje požara u industrijskim postrojenjima gdje su potrebne velike kolicine vode za gašenje u slucaju požara kao npr. rafinerijska postrojenja ili za nuklearne elektrane za hladenje nuklearne jezgre u slucaju nužde i dr.

- za nadopunu hidrantske gradske ili industrijske mreže vodom kako bi se postigao potreban tlak i kapacitet u slucaju velike potrošnje vode (požara).

Takoder smo prisustvovali demonstraciji rada pumpi na tvornickom pligonu i na kanalu nedaleko tvornice.
Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.