Uvježbavanje u radu s helikopterom pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava JVP-e Slavonski Brod

7.7.2015. 11:27:44

Programom aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2015.g., DUZS u suradnji sa MO ima zadaću uvježbavati vatrogasne snage za aktivnosti potpomognute zrakoplovima i helikopterima.

Sukladno tome Sektor za vatrogastvo  je dana 14. svibnja 2015.g. izvršio uvježbavanje (trenažu) u redu sa helikopterom, na aerodromu Ćepin kod Osijeka profesionalnih vatrogasaca iz Javnih vatrogasnih postrojbi : Osijek, Beli Manastir, Vukovar, Vinkovci, Ilok i Slavonski Brod. 

Tom prilikom uvježbavano je :
- ulaženje i izlaženje iz helikoptera uporabom stepenica
- ulaženje i izlaženje iz helikoptera bez uporabe stepenica
- spuštanje iz helikoptera uz pomoć debelog užeta
- spuštanje vatrogasne opreme iz helikoptera
- rad s podvjesnim teretom (kruška)

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.