Osposobljavanje vatrogasaca za voditelje brodice

11.5.2016. 13:35:49

Pocetkom mjeseca svibnja 10 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe osposobljeno je za voditelje brodice B kategorije.

Pravilnikom o brodicama i jahtama uspostavljena je nova kategorizacija osposobljenosti za voditelje brodica A, B i C kategorije.

S obzirom na broj, vrstu i snagu  plovila kojima raspolaže JVP Grada Slavonskog Broda i zbog odlaska u mirovinu vatrogasaca koji su imali dozvolu za voditelja brodice  bilo je potrebno dodatno osposobljavanje 10 novih vatrogasaca za voditelje brodice 
B kategorije. Osposobljavanje je obavila Lucka kapetanija u Slavonskom Brodu, na nacin da je predhodno vanjski suradnik kapetanije izvršio teoretsku pripremu kandidata, potom je odradena prakticna priprema na rijeci Savi i na kraju polaganje ispita koji je održan u Luckoj Kapetaniji (usmeni dio) i prakticni dio na brodici "kapetanije" na rijeci Savi.Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.