Spašavanje profesionalnog penjaca sa odašiljaca Košarevac

1.7.2016. 8:49:26

Operativno dežurstvo JVP-e je dobilo nesvakidašnji poziv u pomoc profesionalnog penjaca, sa odašiljaca Košarevac.

Penjac je izvršio odredene popravke na anteni jedne radijske tvrtke i prilikom silaska sa odašiljaca došlo je do odredenih problema sa njegovom sigurnosnom užadi, kako više nije mogao nastaviti siguran silazak sa odašiljaca zatražio je putem mobilnog uredaja pomoc vatrogasaca. Na intervenciju su izašla 2 vatrogasna vozila, navalno i autoljestva sa 8 vatrogasaca, kako smo imali informaciju, da se osoba nalazi na granicnoj visini dosega auto-ljestve (više od 30 m), na intervenciju je upucen i vatrogasac sa specijalistickom obukom za spašavavanje sa visina i dubina. Dolaskom na mjesto dogadaja utvrdeno je da se spuštanje ogrožene osobe ipak može obaviti putem auto-ljestve, što je i ucinjeno.Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.