Sudjelovanje JVP-e na CRO-MRMI tecaju u Slavonskom Brodu

7.11.2016. 10:10:54

U Opcoj bolnici Dr. Josip Bencevic održan je CRO MRMI tecaj u prostorijama edukacijskog centra bolnice i na IV katu zgrade poliklinike.

Rijec je o tecaju koji se zasniva na zbrinjavanju velike nesrece/katastrofe s preko 300 ozlijedenih osoba uzrokovane teroristickim napadom a namijenjen je svim zdravstvenim djelatnicima ukljucenim u sustav zbrinjavanja velike nesrece od mjesta dogadaja do operacijskih sala i jedinica intenzivnog lijecenja ali u njegovu provedbu ukljuceni su i djelatnici MUP-a i JVP-a.Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.