Intervencija zbog poplave ŠRC Poloj

21.3.2018. 10:14:28

Brodski ekolozi (BEUZ)  zajedno sa  Brodskim vatrogascima, Hrvatskim vodama i Elektrom na ŠRC Poloj dana 19.03.2018-god.
izvršili su aktivnosti na spašavanju imovine i životinja na toj lokaciji.

Visoki vodostaj Save koi je bio oko 830 cm ugrozio je objekte na najljepšoj rijecnoj plaži kao i životinje koje su ostale zarobljene dolaskom vode.
Postavljanjem vreca sa pjeskom, dizanjem stvari, iskljucenjem struje pokušavaju se umanjiti i sprijeciti posljedice ovakog visokog vodostaja rijeke Save u nadi da se ne ponove katastrfalne posljedice poplave iz 2014 g. kada je vodostaj 19.05. iznosio 939 cm.Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.