Redovita nastava s opremom za brtvljenje vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih instalacija

29.10.2014. 11:19:45

U tijeku prijepodnevne obuke smjena 1 je obradila nastavnu temu Takticko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima. Nakon teoretske pripreme, odraden je i prakticni dio u kojem je posebna naglasak stavljen na brtvljenje kanalizaciiskih otvora i sprjecavanje ulaska tekucih opasnih tvari u kanalizaciju.

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.